Spis treści

Wstęp 4

1. ePanel – krótka charakterystyka. 5

1.1. Co to jest Panel?. 5

1.2. Bezpieczeństwo. 5

2. Logowanie do systemu.. 5

2.1. Rejestracja firmy. 5

2.2. Rejestracja klientów firmy – wierzycieli 6

2.3. Logowanie klienta. 6

2.4. Profil użytkownika. 8

3. Przeglądanie danych spraw użytkownika. 9

3.1. Sprawy – filtr wyszukiwania. 9

3.1.1. Wybór daty. 10

3.1.2. Wyszukiwanie po nazwie dłużnika. 10

3.1.3. Wyszukiwanie po numerze sprawy. 11

3.1.4. Wyszukiwanie po nazwie wierzyciela. 11

Wyszukiwanie po nazwie wierzyciela odbywa się analogicznie jak dla nazwy dłużnika i numeru sprawy. 11

3.1.5. Czyszczenie formularza. 11

3.1.6. Wyszukiwanie spraw.. 11

3.1.7. Lista znalezionych spraw.. 11

3.1.8. Przechodzenie między stronami listy. 12

3.1.9. Sortowanie listy. 12

3.1.10. Eksport listy do pliku Excel 13

3.1.11. Podgląd szczegółów sprawy. 13

3.1.12. Wierzytelności sprawy. 14

3.1.13. Wpłaty w sprawie. 15

3.1.14. Pisma. 15

3.1.15. Kontakty. 16

3.1.16. Sąd. 16

3.1.17. Historia sprawy. 17

3.1.18. Eksport danych sprawy. 17

4. Wierzyciele. 19

 

 


 

Wstęp

 

Dokument ten opisuje sposób obsługi ePanelu firmy Ant.Com w wersji 1.0.0.1.


 

1.    ePanel – krótka charakterystyka

1.1.    Co to jest Panel?

ePanel jest to interaktywna platforma służąca do przedstawienia klientom firm windykacyjnych, kancelarii finansowych i innych firm działających w branży windykacyjnej, danych spraw, które zostały tym firmom powierzone.

Dane spraw są wysyłane za pomocą specjalnego kanału (WebService) do bazy danych ePanelu. W procesie importu danych, system wysyła emaile powiadamiające klientów firmy o możliwości obejrzenia danych swoich spraw.

 

1.2.    Bezpieczeństwo

Dane spraw przesłanych do systemu są pokazywane tylko klientom danej firmy oraz firmie, do której są one przypisane. Klienci innych firm i inne firmy nie mają dostępu do innych danych niż spraw, które zostały przez nie wysłane. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo przesłanych danych.

 

 

 

2.    Logowanie do systemu

 

Użytkowników systemu ePanel możemy podzielić na 3 grupy:

a) firmy,

b) klienci firm,

c) administratorzy.

Użytkownicy z grupy firmy mają dostęp do swoich spraw oraz danych wierzycieli (klientów firm).

Klienci firm mają dostęp tylko do swoich spraw.

Administratorzy mają dostęp do parametrów administracyjnych (zarządczych) strony oraz w razie potrzeby do danych spraw wszystkich firm. Dostęp administracyjny ma tylko uprawniony pracownik firmy Ant.Com – w przypadku korzystania ze strony internetowej udostępnianej przez firmę Ant.Com Andrzej Tomaszewski.

 

2.1.    Rejestracja firmy

 

Rejestrację firmy przeprowadza administrator systemu. Tworzy użytkownika z hasłem, które musi być zmienione po pierwszym prawidłowym logowaniu. Gwarantuje to, że każdy użytkownik posiada hasło, które znane jest tylko jemu. Podczas rejestracji firmy możliwe jest określenie daty, do której będzie możliwe logowanie do strony przez firmę i jej klientów. W przypadku, gdy dana firma nie przedłuży okresu abonamentu, dostęp do strony zostanie zablokowany automatycznie. Wykupienie abonamentu na kolejny okres rozliczeniowy odblokowuje dostęp.

 

2.2.    Rejestracja klientów firmy – wierzycieli

 

Rejestracja klientów firmy odbywa się automatycznie podczas procesu importu danych spraw firmy. Na podany przez firmę adres email klienta zostaje wysłany email powiadamiający o rejestracji w serwisie ePanel i możliwości zalogowania do niego. Przykładowy email znajduje się poniżej:

 

Drogi(a) J.Kowalski,

Miło nam poinformować, że firma FPHU Powsinoga nadała Panu(i) dostęp do ePanelu programu Windykator.

Na witrynie www.epanel.antcom.pl może Pan(i) śledzić postęp prac windykacyjnych swoich należności.

 

Zapraszamy do odwiedzenia witryny ePanel programu Windykator (poniżej zamieszczamy dane niezbędne do prawidłowego zalogowania w witrynie).

 

Proszę uważnie przeczytać poniższy tekst i zachować te informacje w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Adres URL witryny: http://www.epanel.antcom.pl

Nazwa użytkownika: jkowalski

Hasło: xxxxxxx

Powyższe hasło jest tymczasowe i podczas pierwszego logowania będzie Pan(i) poproszony(a) o jego zmianę na dowolnie wybrane przez siebie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją pracy w ePanel: www.epanel.antcom.pl/instrukcje.

 

W razie pytań lub problemów prosimy o przeczytanie działu FAQ z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Jeśli nie znajdzie tam Pan(i) właściwej odpowiedzią prosimy o kontakt email z obsługą strony ePanel lub z firmą FPHU Powsinoga.

 

Ten e-mail został wygenerowany i wysłany automatycznie, prosimy na niego nie odpowiadać.

 

Podrawiamy

Zespół ePanel Windykator

 

2.3. Logowanie klienta

 

Aby zalogować się do serwisu należy wejść na stronę, której adres został podany w emailu informującym o rejestracji. W górnym lewym rogu strony należy nacisnąć link Zaloguj:

Rys. 1. Link Zaloguj na stronie głównej serwisu ePanel

 

Po naciśnięciu linku pokaże się poniższy formularz logowania:

Rys. 2. Formularz logowania

 

W formularzu należy podać:

- login przesłany w emailu rejestracyjnym,

- hasło (zostanie zmienione po pierwszym logowaniu).

Dodatkowo w formularzu znajduje się pole Zapamiętaj mnie. Służy ono do zapamiętania logującego się użytkownika na danym komputerze. Po zaznaczeniu tego pola i poprawnym logowaniu, serwis „zapamięta”, że z danego komputera przy kolejnym wejściu na stronę dany użytkownik powinien być automatycznie zalogowany.

 

Jeśli logowanie odbywa się pierwszy raz, serwis przekieruje użytkownika do formularza zmiany hasła:

Rys. 3. Formularz zmiany hasła

 

W formularzu tym podajemy dotychczasowe hasło oraz nowe hasło, na które będziemy się logować.

 

UWAGA!

Pola: Stare hasło i Nowe hasło nie mogą być takie same. Konieczne jest podanie nowego hasła. Minimalna długość hasła to 7 znaków.

 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, naciskamy przycisk Zmień hasło. Jeśli wszystko przebiegło bez problemów, dany użytkownik powinien zostać przekierowany na główną stronę serwisu.

 

 

2.4. Profil użytkownika

 

W dowolnym momencie korzystania z serwisu każdy jego użytkownik może zmienić swoje podstawowe dane (poza loginem). Aby sprawdzić te dane należy po zalogowaniu nacisnąć link w lewym górnym rogu strony Moje konto:

Rys. 4. Dostęp do linku Moje konto na głównej stronie serwisu

 

Po naciśnięciu tego linku pokaże się poniższy formularz:

Rys. 5. Profil użytkownika

 

W swoim profilu użytkownik może zmienić:

- imię,

- nazwisko,

- nazwa użytkownika,

- email,

- hasło – link Zmień hasło

- włączenie lub wyłączenie powiadamiania o nowych sprawach danego użytkownika.

 

UWAGA!

Opcja powiadomień o sprawach jest domyślnie włączona dla każdego użytkownika.
W momencie importu nowych spraw bądź aktualizacji istniejących, system automatycznie wyśle do użytkownika, którego sprawa dotyczy, powiadomienie o nowych sprawach (lub zmienionych).

Powiadomienie to można wyłączyć, jednak w takiej sytuacji tracimy możliwość informacji o zmianach w postępach sprawy bez konieczności logowania do serwisu.

 


 

3.    Przeglądanie danych spraw użytkownika

 

Przeglądanie danych spraw użytkownika (klienta firmy lub samej firmy) możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się do systemu (patrz: rozdział 2). Po poprawnym logowaniu użytkownik ma dostęp do następujących pozycji w menu:

- lista spraw – pozycja Sprawy z menu strony,

- lista wierzycieli – pozycja Wierzyciele z menu strony,

- lista 5 najczęściej przeglądanych spraw – panel w lewej części strony,

- lista 5 ostatnich przeglądanych spraw – panel w lewej części strony,

- lista 5 nowych spraw – panel w lewej części strony.

 

UWAGA!

Dostęp do menu Wierzyciele mają dostęp tylko użytkownicy z poziomem dostępu dla firm. Użytkownicy z poziomem dostępu dla klientów, nie mają możliwości przeglądania danych innych wierzycieli.

 

Rys. 6. Menu serwisu po zalogowaniu – poziom dostępu dla firm

 

3.1.    Sprawy – filtr wyszukiwania

 

Po wejściu do menu Sprawy: serwis przekieruje użytkownika do formularza wyszukiwania spraw:

Rys. 7. Filtr wyszukiwania spraw

W filtrze tym możemy dokonać wyszukiwania spraw wg poniższych kryteriów:

- zakres data przyjęcia spraw – od-do,

- nazwa dłużnika,

- stan umowy,

- numer sprawy,

- nazwa wierzyciela.

 

UWAGA!

Dla ułatwienia korzystania z formularza, po najechaniu myszką na pole lub ustawieniu kursora w danym polu (dla nazwy dłużnika, wierzyciela i numeru sprawy), system wyświetli podpowiedź. Np. dla pola Stan umowy:

 

3.1.1.      Wybór daty

 

System umożliwia wybór daty za pomocą kalendarza. Aby wybrać datę należy lewym przyciskiem myszki nacisnąć ikonkę kalendarza: calendaricon.png. Pojawi się wtedy kalendarz:

Rys. 8. Wybór daty

 

Wybór daty dokonuje się poprzez kliknięcie na odpowiednim dniu. Nawigacja pomiędzy miesiącami odbywa się za pomocą strzałem w lewym i prawym rogu kalendarza: .

 

3.1.2.      Wyszukiwanie po nazwie dłużnika

 

Wyszukiwanie dłużnika po nazwie lub fragmencie nazwy odbywa się za pomocą pola Dłużnik. Dla ułatwienia korzystania z formularza po podaniu zaledwie 2-3 znaków, system podpowiada możliwe nazwy zaczynające się od podanych znaków:

Rys. 9. Wpisywanie nazwy dłużnika i podpowiadanie możliwych nazw

 

Dzięki temu ułatwieniu, użytkownik nie musi pamiętać nazwy dłużnika. Wystarczy, że będzie znał jej początek.

Aby wybrać jedną z podpowiedzi należy kliknąć na niej myszką:

Rys. 10. Wybór jednej ze znalezionych nazw dłużnika

 

 

3.1.3.      Wyszukiwanie po numerze sprawy

 

Wyszukiwanie po numerze sprawy odbywa się analogicznie jak dla nazwy dłużnika.

 

3.1.4.      Wyszukiwanie po nazwie wierzyciela

Wyszukiwanie po nazwie wierzyciela odbywa się analogicznie jak dla nazwy dłużnika i numeru sprawy.

UWAGA!

Pole Wierzyciel dostępne jest tylko dla użytkowników z poziomem uprawnień firmy lub administracyjnymi.

 

3.1.5.      Czyszczenie formularza

 

Czyszczenie formularza, np. dla przypadku gdy chcemy wyszukać sprawy wg innych kryteriów, odbywa się za pomocą przycisku . Po jego naciśnięciu wszystkie pola powinny zostać wyczyszczone, a listy rozwijany przywrócone do domyślnych ustawień.

 

3.1.6.      Wyszukiwanie spraw

 

Gdy zostały podane niezbędne kryteria wyszukiwania, można dokonać wyszukania spraw za pomocą przycisku . Po jego naciśnięciu pokaże się lista spraw gdy zostaną znalezione dane spełniające podane kryteria. W innym przypadku lista nie pojawi się. Będzie natomiast widoczna ilość znalezionych pozycji: .

 

3.1.7.      Lista znalezionych spraw

 

Część strony zawierająca m.in. listę spraw składa się z następujących części:

·        nawigator do przewijania między stronami listy (zaznaczone obszary z nr 1 na poniższym rysunku),

·        informacja o liczbie znalezionych pozycji (obszar z nr 2),

·        wybór sortowania (obszar z nr 3),

·        przycisk eksportu listy do arkusza Excel (obszar z nr 4),

·        podgląd szczegółów sprawy (obszar z nr 5).

 

Rys. 11. Lista spraw z elementami dodatkowymi

 

3.1.8.      Przechodzenie między stronami listy

 

Dla polepszenia wydajności działania serwisu lista znalezionych spraw dzielona jest na części po 10 pozycji. Przechodzenie między poszczególnymi stronami listy odbywa się za pomocą nawigatora. Należy nacisnąć lewy przycisk myszki na suwaku i cały czas trzymając wciśnięty przycisk przesuwać suwak na dowolną wybraną stronę:

Rys. 12. Użycie nawigatora

 

Podczas przesuwania suwaka system pokazuje, do której strony zostanie przekierowany użytkownik – w przypadku sytuacji jak na powyższym rysunku będzie to strona 2.

 

3.1.9.      Sortowanie listy

 

Domyślnie lista spraw sortowana jest wg daty przyjęcia w kolejności od najnowszej do najstarszej. Dostępne są następujące opcje sortowania:

·        Data przyjęcia - od najnowszej do najstarszej

·        Data utworzenia - od najnowszej do najstarszej

·        Numer sprawy – rosnąco

·        Data aktualizacji - od najnowszej do najstarszej

·        Dłużnik – czyli nazwa dłużnika – alfabetycznie.

 

Rys. 13. Rozwijana lista sortowania danych

 

Wybór jednej z pozycji z powyższej listy skutkuje natychmiastową zmianą sortowania znalezionej listy.

 

3.1.10.  Eksport listy do pliku Excel

 

Zapis całej znalezionej listy odbywa się za pomocą przycisku: . Po jego naciśnięciu serwis udostępnia do pobrania plik zawierający dane pokazane na liście. Plik jest tworzony tylko na chwilę eksportu i po pobraniu przez użytkownika nie będzie już dostępny do pobrania.

 

 

3.1.11.  Podgląd szczegółów sprawy

 

Ze względu na wydajność serwisu, lista spraw zawiera tylko podstawowe dane:

 

Rys. 14. Dane sprawy na liście

 

Szczegóły sprawy są dostępne po naciśnięciu przycisku view.gif przy danej sprawie. Użytkownik zostanie przekierowany do strony zawierającej wszystkie dostępne dane sprawy.

Rys. 15. Szczegóły sprawy na liście

Jak widać na powyższym rysunku, dostępne są następujące dane sprawy:

·        Wierzytelności wraz z listą wpłat do każdej z nich (o ile są one dostępne),

·        Wpłaty przypisane do sprawy

·        Pisma wysłane w trakcie prowadzenia sprawy

·        Kontakty jakie przeprowadziła firma z dłużnikiem

·        Postępowania sądowe w sprawie

·        Pełna historia sprawy.

Każda z pozycji znajduje się na oddzielnej zakładce, dzięki czemu dostęp do danych jest prosty i przejrzysty.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyeksportowania danych sprawy do pliku PDF. Podobnie jak w przypadku eksportu listy spraw, także tutaj plik jest tworzony tylko na czas eksportu i nie jest później dostępny do pobrania.

Przycisk powoduje przekierowanie użytkownika na stronę źródłową. Jeśli wejście nastąpiło z listy spraw, użytkownik powróci do strony, z której został odesłany do szczegółów sprawy. Nie zachodzi zatem konieczność ponownego filtrowania danych i przechodzenia między stronami z wynikami wyszukiwania.

 

3.1.12.  Wierzytelności sprawy

 

Przykładowa lista wierzytelności dla sprawy przedstawiona jest na poniższym rysunku:

Rys. 16. Lista wierzytelności dla sprawy

 

Na liście dostępne są poniższe dane:

·        Tytuł wierzytelności,

·        Data wierzytelności,

·        Kwota główna,

·        Odsetki,

·        Razem do zapłaty,

·        Zapłacono na poczet kwoty głównej,

·        Zapłacono na poczet odsetek,

·        Pozostało do zapłaty.

Dodatkowo, gdy do danej wierzytelności zostały zaewidencjonowane wpłaty, zostaną wyświetlone pod wierzytelnością, do której zostały przypisane. Dostępne są poniższe dane wpłat:

·        Komentarz dla wpłaty – pole nieobowiązkowe,

·        Data wpłaty,

·        Zapłacono na poczet kwoty głównej,

·        Zapłacono na poczet odsetek.

Lista wierzytelności sortowana jest wg daty wierzytelności w kolejności od najstarszej do najmłodszej.

 

3.1.13.  Wpłaty w sprawie

 

W celu podglądu danych wpłat, należy kliknąć myszką na zakładce Wpłaty:

Rys. 17. Lista wpłat w sprawie

 

Na liście wpłat dostępne są następujące dane:

·        Data wpłaty,

·        Kwota wpłaty – w tym miejscu przedstawiona jest całość kwoty, bez rozbicia na poczet kwoty głównej lub odsetek wierzytelności,

·        Komentarz dla wpłaty – pole nieobowiązkowe.

Lista wpłat sortowana jest wg daty wpłaty w kolejności od najmłodszej do najstarszej.

 

3.1.14.  Pisma

 

Pisma wysłane w sprawie dostępne są na zakładce Pisma:

Rys. 18. Lista pism w sprawie

 

Na liście pism dostępne są następujące dane:

·        Data pisma (wysłania/ewidencji),

·        Rodzaj pisma – np. wezwanie do zapłaty, etc.,

·        Komentarz wysyłki – pole nieobowiązkowe.

Lista pism sortowana jest wg daty pisma w kolejności od najmłodszej do najstarszej.

 

 

3.1.15.  Kontakty

 

Wszystkie kontakty z dłużnikiem przeprowadzone przez firmę są dostępne na zakładce Kontakty:

 

Rys. 19. Lista kontaktów w sprawie

 

Na liście kontaktów dostępne są następujące dane:

·        Data kontaktu,

·        Rodzaj – np.telefon, sms, email etc.,

·        Treść – wszystkie dane podane przez pracownika firmy po przeprowadzonym kontakcie z dłużnikiem.

Lista kontaktów sortowana jest wg daty kontaktu w kolejności od najmłodszej do najstarszej.

 

3.1.16.  Sąd

 

Postępowania sądowe prowadzone w danej sprawie przedstawione są na zakładce Sąd:

 

Rys. 20. Lista postępowań sądowych w sprawie

 

Na liście postępowań dostępne są następujące dane:

·        Data pozwu,

·        Sygnatura akt,

·        Sąd – dane sądu, w którym prowadzone jest postępowanie,

·        Data klauzuli,

·        Stan postępowania - otwarte, wycofane, etc.

Dodatkowo przy każdym postępowaniu dostępna jest jego historia składająca się z następujących danych:

·        Data wpisu,

·        Krótki opis,

·        Rozszerzony opis.

Dane historii sortowane są wg daty wpisu w kolejności od najmłodszej do najstarszej.

 

Lista postępowań sortowana jest wg daty pozwu w kolejności od najmłodszej do najstarszej.

 

 

3.1.17.  Historia sprawy

 

Na ostatniej zakładce Historia dostępna jest cała historia wszystkich czynności jakie zostały wykonane przez firmę:

 

Rys. 21. Historia sprawy

 

Na liście postępowań dostępne są następujące dane:

·        Data,

·        Treść – opis wykonanej czynności.

Historia sortowana jest wg daty w kolejności od najmłodszej do najstarszej.

 

3.1.18.  Eksport danych sprawy

 

Każdą sprawę użytkownik może zapisać do pliku PDF. Służy do tego opcja: . Po jej naciśnięciu wszystkie dane sprawy znajdujące się na stronie zostaną wyeksportowane do pliku PDF i przesłane do użytkownika:

 

Rys. 22. Okno pobierania pliku PDF z danymi sprawy

 

Przykładowy plik z danymi sprawy wygląda następująco:

Rys. 23. Podgląd pliku PDF z danymi sprawy


 

 

4.    Wierzyciele

 

W trakcie eksportu danych spraw przez firmę do serwisu ePanel, dodawani są wszyscy wierzyciele/klienci, którzy wypełnione mają pole email. Każda firma za pomocą opcji: z głównego menu serwisu.

 

UWAGA!

Dostęp do listy wierzycieli mają tylko użytkownicy z poziomem praw dla firm.

 

Formularz wyszukiwania na stronie wierzycieli umożliwia wyszukiwanie po nazwie:

Rys. 22. Formularz wyszukiwania wierzyciela

 

Podobnie jak w formularzu wyszukiwania spraw, tak tutaj podanie kilku początkowych liter uruchamia proces podpowiadania pasujących nazw wierzycieli:

Rys. 22. Autodopasowanie wierzycieli na podstawie początkowych liter

 

Po wpisaniu początku nazwy, można dokonać wyszukania za pomocą przycisku: . Jeśli zostaną znalezione dane wierzycieli, zostaną one zaprezentowane na liście:

Rys. 23. Lista znalezionych wierzycieli

 

Analogicznie jak na liście spraw, możliwe jest przewijanie pomiędzy stronami listy znalezionych pozycji za pomocą nawigatora.